Startni i radni električni kondenzatori sa bipolarnim izlaznim kabelom i izolacijskim kućištem.